Mijn werkwijze

Ik werk vanuit de Clientgerichte benadering van Carl Rogers (psycholoog en therapeut). De grondgedachte van de cliëntgerichte benadering is dat de houding van de counsellor in het gesprek van groot belang is. De therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dat betekent dat ik als counsellor me zo goed mogelijk inleef (empathie) in mijn client. Ik accepteer mijn client zoals hij is, ik oordeel niet en ik help de client om zichzelf niet te veroordelen. En echtheid in de counsellingrelatie houdt in dat ik ook in contact blijf met mijn eigen gevoelens. Deze clientgerichte werkwijze zorgt ervoor dat er een veilig klimaat ontstaat, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

Ik werk met een driefasen model van G. Egan. De eerste fase is bedoeld voor het verkennen van je hulpvraag, wat er precies aan de hand is. Daarna gaan we onderzoeken wat je wilt en wat je nodig hebt en vervolgens gaan we kijken naar hoe je daar kan komen. Het kan zijn dat de fasen soms wat door elkaar lopen, dat geeft niet. Ieders proces is persoonlijk en uniek. Als counsellor begeleid ik je in dit proces. Daarin volg ik jouw tempo en help ik je ontdekken hoe je met de problemen die jij ervaart kunt omgaan. Het gaat hierbij om oplossingen die vanuit jou komen, dat zal je gaande het proces gaan ervaren.

Hieronder staat een overzicht van hoe dat in zijn werk gaat.

Fotocredit Fotografie Lavinia

Kennismaking

Het counsellingsproces begint altijd met een kennismakingsgesprek. Een counsellingstraject is heel persoonlijk en daarom vind ik het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij mij. Tijdens het gesprek nemen we een vragenlijst door die je van tevoren bij mij inlevert. Hiermee bereid ik me op het gesprek voor. Tijdens het kennismakingsgesprek wil ik een beeld vormen van jouw hulpvraag. Zo kan ik inschatten of ik denk dat ik je kan begeleiden. En ik geef jou ook ruimte om te ontdekken of je met mij aan de slag wilt.

Fase 1 : Hulpvraag

Wanneer we besloten hebben met elkaar te gaan werken dan beginnen met het verkennen van jouw hulpvraag. We gaan bespreken wat er in jouw leven afspeelt. Wat je voornaamste zorgen zijn. Je krijgt de ruimte die je nodig hebt om jouw verhaal te vertellen. We gaan vervolgens dieper in op jouw verhaal. Welke nieuwe perspectieven kunnen je helpen om met je problemen om te gaan?...

Fase 2 : Agenda voor verandering

In de tweede fase gaan we helder maken wat je wilt en wat je nodig hebt. Hiervoor is het nodig om het beeld dat je hebt van je mogelijkheden voor een betere toekomst zo helder mogelijk worden. Vervolgens werken we aan jouw agenda voor verandering. Hierin stel je realistische doelen, die jou uitdagen...

Fase 3 : Strategie om doel te behalen

In de derde fase ga je aan de slag met je agenda voor verandering. We bespreken samen welke mogelijke strategieën je kunt gebruiken om je doelen te bereiken. Vervolgens maak je een keuze uit de strategieën die het beste bij je capaciteiten passen. Je brengt ook een volgorde aan in de strategieën, waarbij je kiest waarmee je begint en wat daarna komt...

Fotocredits Lavinia Fotografie

Het counsellingstraject

Voor het kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt een intake formulier. De cliënt wordt gevraagd deze in te vullen en uiterlijk 24 uur voor het kennismakingsgesprek terug te sturen. De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Dat betekent dat met niemand anders dan met de cliënt zelf de informatie die hij/ zij verstrekt gedeeld zal worden. Wanneer het voor de behandeling nodig is om door te verwijzen, wordt alleen met toestemming van de cliënt informatie verstrekt aan de collega hulpverlener. Van elk gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt tot 20 jaar na de laatste sessie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. De cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier. De Privacy van de cliënt wordt volgens de wettelijke richtlijnen (AVG) gerespecteerd. Lees hier meer over op de privacy pagina.

Elke sessie wordt voorbereid. Wanneer er andere zaken zich aandienen in de sessie krijgen deze voorrang. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de behoefte van de cliënt, maar ik houd ook mijn professionele verantwoordelijkheid om het proces waar de cliënt in zit zo goed mogelijk te begeleiden. Ik ben lid van de ABvC, dit is de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. De dienstverlening van mijn dienstverlening voldoent aan de criteria van de beroepsvereniging. Kijk voor meer informatie op de website van de ABvC.

Tijdens de sessie kunnen ook huiswerkopdrachten worden gegeven. Deze dienen om de cliënt nog meer uit de sessies te laten halen. Deze opdrachten worden in overleg met de cliënt gepland.
De cliënt houdt eigen verantwoordelijkheid voor de inzet bij de sessies en voor de beoogde veranderingen.

Afzeggen

Wanneer je de sessie wilt afzeggen of verzetten kan dit tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer je na die die tijd afzegt wordt de sessie in rekening gebracht.

Verzekeringen

Angelique Beekhuizen Counselling en Advies heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Ik teken een counselling contract met jou en stuur de factuur ook direct naar jou. Er zijn een aantal verzekeraars die (een deel van) de kosten voor individuele counsellingsessies.
Op de website van zorgwijzer vindt je een overzicht van verzekeraars die counselling erkennen en een vergoeding hiervoor toe kunnen. Houd er rekening mee dat vergoeding in elke polis verschillend kan zijn. Het overzicht vindt je op deze link.

Klachtenregeling

Mocht je op enige manier geen goed gevoel hebben over de sessie(s) of als je suggesties hebt hoe ik je beter kan helpen, dan nodig ik je uit om hier in eerste instantie met mij over te praten. Counselling werkt als er vertrouwen is tussen cliënt en counsellor. De unieke positieve samenwerking is daarbij van groot belang. We kunnen eventuele negatieve gevoelens tijdens de sessie bespreken om misverstanden te verhelderen. Dit versterkt de relatie tussen cliënt en counsellor. Ook kan het een bron van inzicht en leerzaam zijn.
Mocht je toch het gevoel hebben dat je klacht niet voldoende is opgepakt dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. De ABvC is lid van SCAG, een landelijke organisatie die als doel heeft om klachten in de zorg af te handelen. Je kan meer informatie vinden over SCAG op hun website of hun folder.

 Logo SCAG Klachten afhandeling

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Angelique Beekhuizen Counselling en Advies zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vind je onder deze link.

Laten we samen een oplossing vinden

Je kunt bij mij terecht voor fysieke en online sessies. Neem gerust contact met mij op, dan plannen we een kennismakingsgesprek en kijken we wat ik voor je kan betekenen.

De praktijk is rolstoel toegankelijk en er is een lift en een mindervaliden toilet aanwezig . Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving van de praktijk en er zijn laadpalen voor electrische auto's. De praktijk is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer; bus lijn 6 vanaf Leiden CS of vanaf Leyhof Leiderdorp (halte Sisalbaan).

Fotocredits 'Fotografie Lavinia